KBS s.r.o.

Komplexný bezpečnostný servis s.r.o. zabezpečuje strážnu službu priemyselných parkov, administratívnych budov a stavieb.

G 3 Plus, s.r.o.

- spoločnosť je držiteľom licencie na poskytovanie strážnej a detektívnej služby
- technickej licencie
- zabezpečuje ochranu objektov prostredníctvom PCO /pult centralizovanej ochrany/
- VPCO-videopult
- vykonáva montáž kamerových systémov a zabezpečovacích zariadení
- certifikát ISO pdf

Hatrix s.r.o.

- svoju činnosť zameriava na ochranu objektov prostredníctvom PCO /pult centralizovanej ochrany/ v spojení s výjazdovými skupinami
- montáž kamerových systémov a zabezpečovacích zariadení a ich údržbu
- zabezpečuje ochranu objektov podliehajúcich režimu utajenia
- je držiteľom previerky NBÚ